Myeloablatif Nakil

Myeablatif tedavide temel amaç; hastaya kök hücre verilmedenönce  hastalığın yüksek kemoterapi ve veya radyasyon tedavisiyle eradie edilmesidir.

Kemik iliği diğer bir çok dokuya göre daha hassas olduğundan daha düşük dozlarda bile baskılanabilir.Allojenik nakilde çoğu zaman siklofosfamid+busulfan ya da total vücut  irradiasyonu yapılabilir.Bu tedavi aynı zamanda vücuttaki savunma sisteminin baskılanmasına da yardımcı olur.