Kök Hücre Nedir?

Kök hücre ( Stem Cell )


-Çoğalma,
-Kendini yineleme ve idame ettirme,
-Farklılaşmış dokulara özgü hücreleri oluşturabilme,
-Hasarlanmış dokuyu tamir edebilme
 

 yeteneklerine sahip hücrelerdir.

Genel tanımlar: Kök  Hücreler farklılaşma kapasitelerine göre ya da elde edildikleri kaynağa göre sınıflandırılabilir.

1-Totipotent Kök Hücre: Embriyonik ve plasenta gibi embriyonik olmayan  hücrelere dönüşebilen kök hücrelerdir. Fertilize yumurta buna bir örnektir.

2-Pluripotent Kök Hücre: Bütün embriyonik hücrelere dönüşebilen ancak “totipotent” ve ve non-embriyojenik hücrelere dönüşemeyen kök hücrelerdir

3-Multipotent Kök Hücre : Özellişmiş hücre gurupları oluşturulabilen kök hücrelerdir.

4-Projenitör Kök Hücre : Tek tip kök hücre tipi  oluşturabilen kök hücrelerdir

 

Elde edildikleri kaynağa göre :

1-Embriyonik Kök Hücre (EKH) : Embriyodan oluşan ve birçok hücre dizilerini oluşturabilen hücredir.

2-Erişkin Kök Hücre  : Erişkin tip kök hücreler bir çok dokuda bulunan hücrelerdir. Bunlar arasında kemik iliği, kan, kornea , retina, beyin, çizgili kas,karaciğer,deri, gastrointestinal sistem  ve pankreas sayılabilir.

Kök Hücre  Plastisitesi nedir? ( Stem Cell Plasticity)

Erişkin kök hücrelerin farklı dokulara ait hücrelere dönüşebilme kapasitelerine  “kök hücre plastisitesi” denir. Kök hücrelerin başka dokulara farklılaşması birkaç mekanizma ile açıklanabilir. Örneğin  bir dokuya ait kök hücreler  uygun koşullar sağlanırsa   farklı bir dokuya ait  hücreleri oluşturabilir ya daha ilkel bir hücreye gerileyebilir  ve buradan tekrar farklılaşarak yeni bir dokuya ait kök hücreye dönüşebilir.