Sıkça Sorulan Sorular

Kırmızı Küreler :

Kırmızı küreler , aynı zamanda eritrositler olarak ta bilinir. İngilizce olarak "Red Blood Cells" isimlendirilirler. Bu nedenle bazen testlerde kısaca "RBC" olarak yazılırlar.

Kanın nerdeyse yarısını oluştururlar. Eritrositlerin büyüklükleri 8 mm  kadar olup mm3’te 4-6 milyon kadar bulunurlar .
İçleri "Hemoglobin" adı verilen bir yapıyı ihtiva eder. Hemoglobin ortasında bir demir yapısı içeren protein içerir. Bu yapı KK’nın dokulara akciğerlerden oksijen ve tekrardan oluşan karbondioksidi taşımasını temin eder.
Embriyonik dönemde ve erişkinde hemoglobin oranları değişir. Doğumdan önce oksijene çok daha duyarlı olan Gower I,II , Portlan I ve Hemoglobin F yüksek orandayken erişkinde Hemoglobin A ön plandadır.

 


Üretim

Hemoglobin

Yapı

Erişkin

Embriyonik

Gower I
Gower II
Portland I

zeta 2 epsilon 2
alfa  2 epsilon 2
zeta 2 gama 2

0
0
0

Fetal

F

alfa 2 gama A 2
alpha2 gamma G 2

< 1%

Erişkin

A1
A2

alfa 2 beta 2
alfa 2 delta 2

97 - 98%
2 - 3 %

Anemi tanımı kanda kırmızı kürelerin azalması anlamında  kullanılır. Aneminin en sık görülen bulgusu halsizlik ve yorgunluktur.

Diğer bulgular arasında

-Nefes darlığı
-Soluk görnüm
-Kalp çarpıntısı
-Baş ağrısı
-Kulaklarda uğuldama, çınlama
-Uykuya eğilim
-Dikkat dağınıklığı
-El ve ayaklarda üşüme

Ciddi ve çabuk ortaya çıkan anemide ortaya bulgular çok daha ağır olabilir.

 

Beyaz Küreler nelerdir?

Beyaz küreler , aynı zamanda lökösit olarak bilinir. İngilizce olarak "White Blood Cells" olarak yazılır. Testlerde "WBC" olarak kısaltılabilir. Görevleri vücudun enfeksiyonlara karşı savunulmasıdır. Değişik türde BK mevcuttur. Her hücre değişik bir şekilde savaşır. Birkaç sınıflaması vardır. 

Tek çekidekli Hücreler (Mononükleer)
Lenfosit ( B ve T)
Monosit

Parçalı çekirdekli Hücreler
Nötrofil
Bazofil
Eozinofil

Düşük beyaz küre sayısı "lököpeni "olarak bilinir. Değişik tipte beyaz küreler vardır. Her biri vücudu farklı bir enfeksiyondan korur. En çok görülen lökösit nötrofildir. Bakterilere en çok saldıran ve öldüren tiptir. Nötrofil azlığına "nötropeni" denilir.

Eğer beyaz küreleriniz düşükse, rahatlıkla enfeksiyon gelişebilir. Bunlar;

-Sık idrara yada yanmaya neden olan idrar yolu enfeksiyonları
-Zor nefes almaya neden olan akciğer enfeksiyonları
-Sinuzit ya da burun akması
-Cilt enfeksiyonları

Kan pulcukları (Plateletler-Trombositler)
Pıhtılaşmadan sorumlu hücrelerdir. Genelde sayoları mm3’te 150-450.000arasında bulunur.

Düşük trombosit sayısı trombositopeni olarak bilinir. Eğer düşük trombosit sayınız varsa küçük sıyrık ve travmalarda bile kolay morarma ya da kanama olabilir.
Diğer bulgular arasında

-Burun kanaması
-Özellikle alt bacaklarda sıkslıkla ortaya çıkan "peteşi "adı verilen küçük mokta şeklinde kanamalar
-Diş eti kanamaları. Özellikle dişleri fırçalarken ya da diş yaptırırken ortaya çıkar